Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts d'anteriors Plans Nacionals d'R+D+i o Programes Marc de la Unió Europea

 1. Convocatòria TancadaBeques de l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària

  CONVOCATÒRIA: 2003 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de setembre de 2003.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'una beca postdoctoral, deu beques predoctorals i vuit per a tecnòlegs per a la formació de personal investigador dins del Pla Nacional d'I+D+I 200-2003.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Nacionalitat espanyola o d'un país de la UE o estranger resident a Espanya; haver superat les matèries per a l'obtenció del títol de llicenciat o enginyer ; per a les beques postdoctorals, estar en possessió del títol de doctor; per a les beques predoctorals, la data de finalització d'estudis anterior a l'1 de juny de 1998; per a les beques per a tecnólegs, haver aprovat totes les assiganatures per al títol de diplomat o enginyer tècnic.
  3. TERMINI
  Fins al 30 de setembre de 2003.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos Icona Vist

  Torna