Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques "Turismo de España" per a estudis de postgrau

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 d'abril de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 25 beques per a espanyols per a la realització d'estudis de postgrau sobre matèries turístiques en universitats o centres de reconegut prestigi espanyols i estrangers.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Nacionalitat espanyola; llicenciat superior universitari i Tècnic o Diplomat d'Empreses i Activitats Turístiques amb posterioritat a l'1 de gener de 1995; una nota mitjana de 6'50 sobre 10 o de 1,6 sobre 4; elevats coneixements d'anglès i qualsevol altre idioma d'un país de la UE; no haver gaudit anteriorment de cap beca "Turismo de España" ni haver gaudit en els tres anys anteriors de cap beca semblant.
  3. TERMINI
  fins al 21 d'abril de 2010
  4. DOTACIÓ
  20.000 euros bruts/beca.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos beques espanyols Icona Vist
  Correcció BOE Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna