Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques "Turismo de España" per a estudis de postgrau

  CONVOCATÒRIA: 2005 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 4 de maig de 2005.

  Normativa:
  • Resolució del dia 18 de març de 2005 (BOE del dia 31 de març de 2005)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 50 beques per a espanyols per a la realització d'estudis de postgrau sobre matèries turístiques en universitats o centres de reconegut prestigi espanyols i estrangers.

  Es convoquen 50 beques per a estrangers per a la realització a Espanya d'estudis de postgrau sobre matèries turístiques en universitats o centres de reconegut prestigi espanyols o estrangers.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Per espanyols: Estar en possesió de la nacionalitat espanyola; llicenciat superior universitari i Tècnic o Diplomat d'Empreses i Activitats Turístiques amb posterioritat a l'1 de gener de 1990; una nota mitjana de 6'50 sobre 10; elevats coneixements d'anglès i qualsevol altre idioma d'un país de laU E; no haver gaudit anteriorment de cap beca "Turismo de España".

  Per estrangers: Estar en possessió d'una nacionalitat estrangera; titulació superior universitària o títol de Tècnic o Diplomat d'Empreses i Activitats Turístiques amb posterioritat a l'any 1995; una nota mitjana mínima de 6'50 sobre 10; elevat coneixement de l'idioma castellà parlat i escrit , d'anglès i qualsevol altre idioma d'un país de la UE; no haver gaudit anterioment de cap beca "Turismo de España".
  3. TERMINI
  Beques per a espanyols: fins al 21 d'abril de 2005
  Beques per a estrangers: fins al 4 de maig de 2005
  4. DOTACIÓ
  Beques per a estudis a Espanya: 20.000 euros bruts/beca.
  Beques per a estudis a l'estranger: 20.000 euros bruts/beca.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos beques espanyols Icona Vist
  Convocatòria i impresos beques estrangers Icona Vist

  Torna