Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques "Turismo de España" per a estrangers per a estudis de postgrau

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 24 de març de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 25 beques per a estrangers per a la realització de cursos de postgrau sobre matèries turístiques a Espanya.
  Els cursos, que se realitzaran a Espanya, seran proposats pels sol·licitants i hauran de tractar sobre algunes de les matèires següents, sempre relacionades amb el turisme: Dret, urbanisme, medi ambient, productes turístics, qualitat, formació, transports i tecnologies turístiques.
  Els cursos hauran de tenir un mínim de 300 hores lectives.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en possessió d'una nacionalitat estrangera; llicenciatura superior universitària o títol de Tècnic o Diplomat d'Empreses i Activitats Turístiques amb posterioritat a l'any 1998; una nota mitjana mínima de 6'50 sobre 10; elevat coneixement de l'idioma castellà parlat i escrit , d'anglès i qualsevol altre idioma d'un país de la UE; no haver gaudit anterioment de cap beca "Turismo de España".
  3. TERMINI
  Fins al 24 de març de 2008
  4. DOTACIÓ
  20.000 euros bruts/beca.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos Icona Vist

  Torna