Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques "Turismo de España" per a pràctiques professionals

  CONVOCATÒRIA: 2005 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 27 de maig de 2005.

  Normativa:
  • Resolució del dia 21 d'abril de 2005 (BOE del dia 10 de maig de 2005)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen o beques per a realitzar pràctiques en empreses del sector turístic espanyoles o estrangeres, a Espanya o a l'estranger. La dotació serà de 15.000 euros bruts. La durada serà de set mesos aproximadament.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Nacionalitat espanyola; tècnics o diplomats d'empreses i activitats turístiques i titulats en formació professional de grau superior en hosteleria o turisme posterior a l'1 de gener de 2001; tenir una nota mitjana mínima de 6'5 sobre 10; coneixements elevats d'anglès i un altre idioma d'un país de la UE (que no sigui Espanya).
  3. TERMINI
  Fins al 27 de maig de 2005.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos Icona Vist

  Torna