Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques "Turismo de España" per a tesis doctorals

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 14 d'abril de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 16 beques per a espanyols per a tesis doctorals en realització. La dotació de la beca serà de 25.000 euros bruts.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en possesió de la nacionalitat espanyola; tenir una nota mitjana de 8 sobre 10 en els cursos de doctorat; tenir inscrit el projecte de tesi doctoral; tenir la suficiència investigadora reconeguda o el diploma d'estudis avançats amb posterioritat a l'1 de gener de 2004 i abans de la presentació de la sol·licitud; no haver gaudit anteriorment de cap beca "Turismo de España" ni haver gaudit en els tres anys anteriors de cap beca semblant.
  3. TERMINI
  Fins al 14 d'abril de 2008.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna