Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques "Turismo de España" per a tesis doctorals

  CONVOCATÒRIA: 2005 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 d'abril de 2005.

  Normativa:
  • Resolució del dia 18 de març de 2005 (BOE del dia 30 de març de 2005)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 16 beques per a espanyols per a tesis doctorals en realització. La dotació de la beca serà de 25.000 euros bruts.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en possesió de la nacionalitat espanyola; tenir una nota mitjana de 8 sobre 10 en els cursos de doctorat; tenir inscrit el projecte de tesi doctoral; tenir la suficiència investigadora reconeguda o el diploma d'estudis avançats amb posterioritat a l'1 de gener de 2001 i abans de la presentació de la sol·licitud; no haver gaudit anteriorment de cap beca "Turismo de España".
  3. TERMINI
  Fins al 16 d'abril de 2005.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos Icona Vist

  Torna