Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries de la UIB

 1. Convocatòria TancadaContractes de suport a projectes d'investigació i convenis (Capítol VI, anteriors a Juny 2012)

  CONVOCATÒRIA: PTEC002/2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 12 de setembre de 2011.

  Organismes convocants:

  ATENCIÓ!!!
  Per consultar les ofertes de treball des de Juny de 2012, quan va entrar en vigor la nova normativa de contractació, podeu accedir al web del Servei de Nòmines.

  1. RESUM

  El projecte de referència CTM2010-17214 (Métodos analíticos automáticos basados en fraccionamiento dinámico para determinar la biodisponibilidad de contaminantes ambientales en suelos, sedimentos y residuos sólidos), finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, el responsable del qual és el doctor Manuel Miró, necessita incorporar personal tècnic en el projecte.

  2. CONTRACTE
  Les característiques de la contractació són les següents:
  - Nombre de contractes: 1.
  - Duració del contracte: 12 mesos.
  - Centre: Departament de Química.
  - Inici: 1 d'octubre de 2011.
  - Dedicació: temps complet.
  - Cost total del contracte: 20.000,00 €.
  3. PERFIL SOL·LICITAT
  El perfil de la plaça és els següent:
  -Titulat superior.
  -Experiència en instrumentació analítica, espectrometria atòmica, automatització d’assajos ambientals, anàlisi de sòls i residus sòlids.
  4. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  Els terminis per la presentació de sol·licituds és de dia 1 de setembre de 2011 fins dia 12 de setembre de 2011.

  Documentació que cal presentar al registre oficial de la UIB:
  - Instància (Annex A).
  - Currículum, fotocòpies de les titulacions i altres documents que acreditin el que s’exigeix al perfil de la plaça.
  - Fotocòpia del DNI o passaport.
  - Fotocòpia de la cartilla de la seguretat social (o tarja sanitària).
  - Dades bancàries.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria PTEC002/2011   Icona Vist
  Instància (Annex A) Icona Vist Icona Vist
  5. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna