Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries de la UIB

 1. Convocatòria TancadaContractes de suport a projectes d'investigació i convenis (Capítol VI, anteriors a Juny 2012)

  CONVOCATÒRIA: PTEC001/2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 2 de juliol de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  El grup de recerca de Biologia Cel·lular del Càncer, la responsable del qual és la doctora Silvia Fernández, necessita incorporar personal tècnic en el projecte de referència PS09/00058, titulat Nuevos mecanismos de regulación post-traduccional, cofactores y dianas del supresor tumoral FOXO3a: implicación en Linfomas no-Hodgkin, cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (Instituto de Salud Carlos III).
  2. CONTRACTE
  Les característiques de la contractació son les següents:

  - Codi: PTEC001/2010.
  - Nombre de contractes: 1.
  - Duració del contracte: 7 mesos (renovable).
  - Centre: Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut.
  - Inici: 1 de setembre de 2010.
  - Dedicació: temps complet.
  - Cost total del contracte: 13.500 €.

  La relació del personal tècnic amb la Universitat serà la que marqui la legislació vigent, mitjançant un contracte per obra i servei, que estarà lligat al projecte de recerca del grup.
  3. PERFIL SOL·LICITAT
  El perfil de la plaça es el següent:

  - Llicenciatura en Biologia i/o Bioquímica (es valorarà la doble titulació).
  - Experiència en cultius cel·lulars de línies tumorals.
  - Formació en Bioinformàtica.
  - Experiència en tècniques d'ús habitual en un laboratori de Biologia Cel·lular.

  4. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  El termini per la presentació de sol·licituds finalitza dia 2 de juliol de 2010.

  Documentació que cal presentar al registre oficial de la UIB:
  - Instància (Annex A).
  - Currículum, fotocòpies de les titulacions i altres documents que acreditin el que s’exigeix al perfil de la plaça.
  - Fotocòpia del DNI o passaport.
  - Fotocòpia de la cartilla de la seguretat social (o tarja sanitària).
  - Dades bancàries.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Instància (Annex A) Icona Vist Icona Vist
  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Icona Vist

  Torna