Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries de la UIB

 1. Convocatòria TancadaContractes de suport a projectes d'investigació i convenis (Capítol VI, anteriors a Juny 2012)

  CONVOCATÒRIA: PTEC002/2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 25 d'octubre de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  El grup de recerca de Seguretat i Comerç Electrónic, el responsable del qual és el doctor Pep Lluís Ferrer Gomila, necessita incorporar personal tècnic en el projecte de referència CSD2007-00004, titulat ARES: Team for Advanced Research on Information Security and Privacy, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.
  2. CONTRACTE
  Les característiques de la contractació son les següents:

  - Codi: PTEC002/2010.
  - Nombre de contractes: 1.
  - Duració del contracte: 6 mesos.
  - Centre: Departament de Ciéncies Matemátiques i Informática.
  - Inici: 1 de gener de 2011.
  - Dedicació: temps complet.
  - Cost total del contracte: 17.500 €.

  La relació del personal tècnic amb la Universitat serà la que marqui la legislació vigent, mitjançant un contracte per obra i servei, que estarà lligat al projecte de recerca del grup.
  3. PERFIL SOL·LICITAT
  El perfil de la plaça es el següent:

  - Llicenciatura o Enginyeria en l'àmbit de les TIC.
  - Experiència en projectes de recerca de TIC aplicades.

  4. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  El termini per la presentació de sol·licituds finalitza dia 25 d'octubre de 2010.

  Documentació que cal presentar al registre oficial de la UIB:
  - Instància (Annex A).
  - Currículum, fotocòpies de les titulacions i altres documents que acreditin el que s’exigeix al perfil de la plaça.
  - Fotocòpia del DNI o passaport.
  - Fotocòpia de la cartilla de la seguretat social (o tarja sanitària).
  - Dades bancàries.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Instància (Annex A) Icona Vist Icona Vist
  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Icona Vist

  Torna