Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries de la UIB

 1. Convocatòria TancadaContractes de suport a projectes d'investigació i convenis (Capítol VI, anteriors a Juny 2012)

  CONVOCATÒRIA: PTEC003-005/2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 3 de desembre de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  PTEC003/2010:
  El grup de recerca de Nutrició comunitària i estrés oxidatiu, el responsable del qual és el doctor Josep A. Tur, necessita incorporar personal tècnic en el projecte de referència RDO6 0045 1004, titulat Red de alimentación saludable en la prevención primaria de enfermedades crónicas (PREDJMED , cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (Instituto de Salud Carlos III).


  PTEC004/2010:
  El grup de recerca de Microbiologia, el responsable del qual és el doctor Jordi Lalucat, necessita incorporar personal tècnic en el projecte de referència CSD2009-00006 (CONSOLIDER-INGENIO 2010), titulat MICROGEN: Microbial Comparativa Genomics, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.


  PTEC005/2010:
  El grup de recerca de Biologia Cel·lular del Càncer, el responsable del qual és el doctor Priam Villalonga, necessita incorporar personal tècnic en el projecte de referència PSO9/00058, titulat Nuevos mecanismos de regulación post-traduccional, cofactores y dianas del supresor tumoral FOXO3a: implicación en Linfomas no-Hodgkin, cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (Instituto de Salud Carlos III).
  2. CONTRACTE
  Les característiques de les contractacions son les següents:

  PTEC003/2010:
  - Nombre de contractes: 1.
  - Duració del contracte: 6 mesos (prorrogables en altres 6).
  - Centre: Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
  - Inici: 1 de gener de 2011.
  - Dedicació: temps complet.
  - Cost total del contracte: 11.753 €.

  PTEC004/2010:
  - Nombre de contractes: 1.
  - Duració del contracte: 12 mesos.
  - Centre: Departament de Biologia.
  - Inici: 1 de desembre de 2010.
  - Dedicació: temps complet.
  - Cost total del contracte: 25.000 €.


  PTEC005/2010:
  - Nombre de contractes: 1.
  - Duració del contracte: 12 mesos (renovable).
  - Centre: Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut.
  - Inici: 1 de gener de 2011.
  - Dedicació: temps parcial 25 h.
  - Cost total del contracte: 19.703 €.

  La relació del personal tècnic amb la Universitat serà la que marqui la legislació vigent, mitjançant
  un contracte per obra i servei, que estarà lligat al projecte de recerca del grup.
  3. PERFIL SOL·LICITAT
  El perfil de les plaça són els següents:

  PTEC003/2010:
  -Diplomatura o titulació superior relacionada amb les ciències de la salut.
  -Formació en anàlisi de biomolècules per tècniques cromatogràfiques, immunològiques, enzimàtiques, espectrofotomètriques, PCR, Western.

  PTEC004/2010:
  - Llicenciatura en Biologia o similar.
  - Coneixement en tècniques genòmiques bacterianes.


  PTEC005/2010:
  - Llicenciatura en Biologia.
  - Experiència en cultius cel·lulars de línies tumorals.
  - Experiència en microscopia confocal.
  - Experiència en línies de recerca en biologia cel·lular del càncer.
  4. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  Els terminis per la presentació de sol·licituds són:
  - PTEC003/2010: De dia 10 de novembre de 2010 fins dia 29 de novembre de 2010.
  - PTEC004/2010: De dia 9 de novembre de 2010 fins dia 22 de novembre de 2010.
  - PTEC005/2010: De dia 24 de novembre de 2010 fins dia 3 de desembre de 2010.


  Documentació que cal presentar al registre oficial de la UIB:
  - Instància (Annex A).
  - Currículum, fotocòpies de les titulacions i altres documents que acreditin el que s’exigeix al perfil de la plaça.
  - Fotocòpia del DNI o passaport.
  - Fotocòpia de la cartilla de la seguretat social (o tarja sanitària).
  - Dades bancàries.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria PTEC003/2010   Icona Vist
  Convocatòria PTEC004/2010   Icona Vist
  Convocatòria PTEC005/2010   Icona Vist
  Instància (Annex A) Icona Vist Icona Vist
  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució PTEC003/2010 Icona Vist
  Resolució PTEC004/2010 Icona Vist
  Resolució PTEC005/2010 Icona Vist

  Torna