Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries de la UIB

 1. Convocatòria TancadaContractes de suport a projectes d'investigació i convenis (Capítol VI, anteriors a Juny 2012)

  CONVOCATÒRIA: PTEC001/2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 de juny de 2011.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  El grup de recerca de Nutrició comunitária i estrés oxidatiu, el responsable del qual és el doctor Josep A. Tur, requereix incorporar personal tècnic en el projecte de referència RDO6/0045/1004, titulat Red de alimentación saludable en la prevención primaria de enfermedades crónicas (PREDIMED), cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (Instituto de Salud Carlos III).
  2. CONTRACTE
  Les característiques de la contractació són les següents:
  - Nombre de contractes: 1.
  - Duració del contracte: 6 mesos (prorrogables).
  - Centre: Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
  - Inici: 1 de juliol de 2011.
  - Dedicació: temps complet.
  - Cost total del contracte: 11.616,43 €.
  3. PERFIL SOL·LICITAT
  El perfil de la plaça és els següent:
  -Diplomatura o titulació superior relacionada amb les ciències de la salut.
  -Formació en anàlisi de biomolècules per tècniques cromatogràfiques, immunològiques, enzimàtiques, espectrofotomètriques, PCR, Western.
  4. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  Els terminis per la presentació de sol·licituds és de dia 9 de juny de 2011 fins dia 20 de juny de 2011.

  Documentació que cal presentar al registre oficial de la UIB:
  - Instància (Annex A).
  - Currículum, fotocòpies de les titulacions i altres documents que acreditin el que s’exigeix al perfil de la plaça.
  - Fotocòpia del DNI o passaport.
  - Fotocòpia de la cartilla de la seguretat social (o tarja sanitària).
  - Dades bancàries.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria PTEC001/2011   Icona Vist
  Instància (Annex A) Icona Vist Icona Vist
  5. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Icona Vist


  Torna