Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Telecomunicacions i Societat de la Informació

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 8 de juliol de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Els tipus de projectes i accions objecte de l'ajut són:

  a) Subprograma Avanza Formació
  - projectes i accions de formació en tecnologies de al informació i de les comunicacions
  - projectes i accions d'aprenentatge en línia
  - formació de professionals de negoci electrònic en el sector turístic

  b) Subprograma Avanza I+D
  - projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental, estudis de viabilitat de caràcter preapratori per a activitats d'investigació industrial o desenvolupament experimetnal i accions de divulgació i promoció d'àmbit nacional
  - estudis de viabilitat de caràcter preaparatori per a activitats d'investigació industrial o desenvolupament experimental i accions de promoció de la planificació anticipada de la demanda de les Administracions Públiques de compres de tecnologia innovadora
  - projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental en cooperació
  - projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental en cooperació internacional, estudis de viabilitat tècnica de caràcter preparatori per a activitats d'investigació inustrial o de desenvolupament industrial

  c) Subprograma Avanza PYME
  - projectes d'innovació per a PIME
  - accions de modernització de les PIME del sector TIC

  d) Subprograma Avanza Ciudadanía digital
  - igualtat de gènere en la Societat de la Informació
  - e-inclussió per a persones amb discapacitat i persones grans
  - difusió i dinamització de la Societat de la Informació en el món rural
  - difusió i dinamització de la Societat de la Informació en la infància i la adolescència

  e) Subprograma Avanza serveis Públics digitals
  - projectes i accions sobre Administració electrònica en Entitats Locals
  - serveis electrònics als ciutadans i a les empreses

  f) Subprograma Avanza Infraestructuras
  - desenvolupament de la banda ampla i altres serveis de telecomunicacions en entorns rurals i aïllats
  - xarxes rurals d'alta capacitat
  - projectes pilot per a serveis avançats de telecomunicacions

  g) Subprograma Avanza Contenidos
  - contenidos digitales Avanza
  - centres del coneixement
  2. BENEFICIARIS
  Vegeu convocatòria per a cada cas
  3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Vegeu convocatòria per a cada cas
  4. TERMINIS
  Vegeu convocatòria per a cada cas
  La sol·licitud es farà telemàticament. Les aplicacions seran disponibles a la web del Ministeri Enllaç a formulari.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist
  Modificació BOE Icona Vist

  Fons Feder


  Torna