Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaFoment de la Cooperació Científica Internacional (FCCI)

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de setembre de 2009.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen les modalitats d'actuació següents:

  - Modalitat ACI-Comités. Actuacions per a la creació i/o funcionament a Espanya d'estructures de gestió i suport dels comitès científics nacionals que realitzin activitats en relació amb organismes, programes, unions i comitès d'àmbit internacional.

  - Modalitat ACI-Colabora. Actuacions per potenciar les relacions científiques amb altres països, inclosos projectes d'investigació conjunta, dins del marc d'acords bilaterals específics que Espanya hagi subscrit amb alters països.

  - Modalitat ACI-Promociona. Accions concretes de promoció de la ciència i la tecnologia espanyoles en l'àmbit internacional.

  La durada dels ajuts de les modalitats ACI-Comités, ACI-Promociona i ACI-Colabora serà d'un any com a mínim i de tres com a màxim.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  OPIs, universitats públiques, altres centres públics d'I+D, centres tecnològics, Centres privats d'I+D, altres centres privats d'I+D sense ànim de lucre i altres.

  Els investigadors principals dels centres públics d'I+D hauran de ser doctors, tenir vinculació estatutària o laboral amb el centre sol·licitant i estar en servei actiu o anàleg.
  3. TERMINI
  Modalitat ACI-Comités
  Del 12 de juny al 15 de setembre de 2009.

  Modalitat ACI-Colabora
  Del 12 de juny al 6 de juliol de 2009.

  Modalitat ACI-Promociona
  Convocatòria oberta, amb dos procediments selectius:
  - del 12 de juny al 21 de juliol de 2009
  - del 21 de juliol de 2009 al 15 de setembre de 2009.
  La sol·licitud es farà a través de l'eina telemàtica.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores   Icona Vist
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Manual d'instruccions   Icona Vist
  Models de documents   Icona Vist

  Torna