Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts d'anteriors Plans Nacionals d'R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'R+D+i de l'Institut de Majors i SERveis SOcials (IMSERSO)

  CONVOCATÒRIA: 2006 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 d'abril de 2006.

  Normativa:
  • Resolució del dia 6 de març de 2006 (BOE del dia 30 de març de 2006)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  El Ministeri de Treball i Afers Socials convoca ajuts per a projectes d’investigació dins els programes nacionals de tecnologies per a la salut i el benestar i el programa nacional de ciències socials, econòmiques i jurídiques (IMSERSO)
  2. BENEFICIARIS
  Entitats que tinguin finalitat investigadora, científica o tecnològica, legal o estatutària, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar; persones físiques integrades en les plantilles de les entitats esmentades, quan presentin projectes d'investigació a través dels seus organismes i com a experts investigadors responsables de l'execució cientificotècnica
  3. TERMINI
  Fins al 20 d'abril de 2006
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna