Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaSuport a les Plataformes Tecnològiques (INNFLUYE)

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de juny de 2011.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L'objectiu d'aquesta convocatòria és la creació i consolidació de Plataformes tecnològiques que impulsin la millora de la capacitat tecnològica i la competitivitat creixent del sector productiu nacional realitzant activitats d'intercanvi de coneixements, de planificació i de difusió.

  Es poden sol·licitar actuacions individuals o en cooperació (amb un acord de col·laboració).

  Les accions objecte de finançament seràn:
  - accions de difusió
  - fòrums d'intercanvi d'informació o de treball
  - actuacions adreçadres a promoure la cooperació entre entitats per al desenvolupament de projectes
  - actuacions de difusió i anàlisi

  Els sectors i accions estratègiques elegibles son:
  1. Alimentació, agricultura i pesca
  2. Mediambient i ecoinnovació
  3. Energia
  4. Seguretat i Defensa
  5. Construcció, ordenació del territori i patrimoni cultural
  6. Turisme
  7. Transport i Aeroespacial
  8. Sectors industrials
  9. Farmacèutic
  10. Salut
  11. Biotecnologia
  12. Energia i canvi climàtic
  13. Nanociència i nanotecnologia, nous materials i nous processos industrials

  La durada mínima de l’actuació serà d’un any i la màxima de tres anys. Les actuacions podran ser plurianuals sempre que, part del projecte o actuació es realitzi a l’any 2011, i sempre que se sol·liciti ajut per a l’any 2011.
  El període d'execució començarà l'1 de gener de 2011 i finalitzarà el 31 de desembre de 2011. En el cas d'ajuts plurianuals finalitzarà el 31 de desembre de 2012 o 2023.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, centres privats d'investigació i desenvolupament universitaris, altres centres privats d'investigació i desenvolupament sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats públiques, altres centres públics d'investigació i desenvolupament, altres entitats privades sense ànim de lucre, altres entitats de dret públic, determinades agrupacions o associacions.

  Per la naturalesa de les plataformes, aquestes hauran de comptar amb un Consell gestor format per membres de la pròpia plataforma tecnològica.
  3. TERMINI

  Fins al 15 de juny de 2011.

  Per tal d’obtenir la firma electrònica del representant legal, les sol·licituds hauran d'introduir-se a l'aplicació telemàtica fins al 13 de juny de 2011 a les 14 hores.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Modificació bases reguladores Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Plataformes tecnològiques existents Icona Vist  
  Aplicació telemàtica sol·licitud   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna