Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaSuport a les Plataformes Tecnològiques (INNFLUYE)

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 24 de maig de 2010.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Les plataformes tecnològiques són fòrums de trobada entre tots els agents del sistema ciència-tecnologia-empresa que permeten un fluid intercanvi d’informació dins d’un sector o camp tecnològic. Han de ser organitzacions estables, amb vocació de permanència en el temps, que tenguin rellevància per a impulsar l’associació entre els agents públics i privats d’un sector (empreses, centres tecnològics, organismes d’investigació públics i privats, universitats, etc.), amb l’objectiu d’identificar i donar prioritat a les necessitats d’investigació, tecnològiques i d’innovació en un sector determinat a mitjà o llarg termini.

  Els sectors i accions estratègiques elegibles son:

  1. Alimentació, agricultura i pesca.
  2. Mediambient i ecoinnovació.
  3. Energia.
  4. Seguretat i Defensa.
  5. Construcció, ordenació del territori i patrimoni cultural.
  6. Turisme.
  7. Transport i Aeroespacial.
  8. Sectors industrials.
  9. Farmacèutic.
  10. Salud.
  11. Biotecnologia.
  12. Energia i canvi climàtic.
  13. Nanociència i nanotecnologia, nous materials i nous processos industrials.

  La durada mínima de l’actuació serà d’un any i la màxima de tres anys. Les actuacions podran ser plurianuals sempre que, part del projecte o actuació es realitzi a l’any 2010, i sempre que se sol•liciti ajut per a l’any 2010.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, centres privats d'investigació i desenvolupament universitaris, altres centres privats d'investigació i desenvolupament sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats públiques, altres centres públics d'investigació i desenvolupament, altres entitats privades sense ànim de lucre, altres entitats de dret públic, determinades agrupacions o associacions.

  Per la naturalesa de les plataformes, aquestes hauran de comptar amb un Consell gestor format per membres de la pròpia plataforma tecnològica.
  3. TERMINI
  El termini ha estat ampliat fins dia 24 de maig de 2010.
  L'aplicació telemàtica per fer la sol·licitud ja és disponible a l'adreca: https://sede.micinn.gob.es/innfluye/ Enllaç a formulari


  Per a més informació:
  http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=d191c167e2028210VgnVCM1000001d04140aRCRD

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Bases reguladores Icona Vist
  Modificació bases reguladores Icona Vist
  Convocatòria BOE Icona Vist
  Ampliació de termini Icona Vist


  Torna