Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R+D+i

 1. Convocatòria TancadaSuport a "Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitats d'Excel·lència María de Maeztu"

  CONVOCATÒRIA: 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 6 d'agost de 2012.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoca la concessió d'ajuts públic i de l'acreditació de "Centres i Unitats d'Excel·lència Severo Ochoa" per enfortir el desenvolupament de capacitats estratègiques d'investigació de centres i unitats ja existents que acreditin alts nivells d'excel·lència.

  Seràn objecte de l'ajut els programes d'investigació i de recursos humans dels centres/unitats.

  El termini d'execució dels programes objecte d'aquest ajut serà de quatre anys.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Les entitats beneficiàries podran sol·licitar ajuts i acreditacions per a centres, instituts, departments i altres unitats d'investigació que reuniexin els requistis següents:

  - estar constituits prèviament a la publicació d'aquesta convocatòria
  - tenir un director científic, amb vinculació laboral o estatutària, en situació laboral activa, dedicació exclussiva i a temps complet amb l'entitat beneficiària, que hagi estat investigador principal de projectes d'I+D del Programa marc de la UE o del Subprograma de projectes d'investigació fonamental no orientada del VI Pla nacional d'I+D+i o programes anàlegs
  - tenir, al menys, deu doctors, a més del director científic, vinculats mitjançant relació funcionarial o laboral a temps complet i amb dedicació exclussiva i a temps complet amb l'entitat beneficiària (vegeu excepcions apartat 3.4 i següents) que hagin estat investigadors principals en projectes d'investigació del programa marc de la UE o del Subprograma de projectes d'investigació fonamental no orientada del VI Pla nacional d'I+D+i o programes anàlegs . Cada un d'ells haurà de tenir una producció científica amb factor normalitzat d'impacte superior a 1'5


  IMPORTANT: Una mateixa entitat podrà presentar sol·licituds per a més d'un centre/unitat que pertanyin a l'organització. Cada sol·licitud correspondrà a un sol centre/unitat; no serà admissible la presentació de sol·licituds coordinades o en xarxa.

  3. TERMINI

  Del 12 de juliol al 6 d'agost de 2012.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 30 de juliol de 2012 a les 14 hores.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Models documents i més informació   Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  Torna