Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació fonamental orientada a la transmissió de coneixement a l'empresa (TRACE, antic PETRI)

  CONVOCATÒRIA: 2006 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de desembre de 2006.

  Normativa:
  • Resolució del dia 27 de desembre de 2005 (BOE del dia 27 de desembre de 2005)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Subvencions i avançaments reemborsables per a projectes d'investigació adreçats a estimular la transferència de resultats d'investigació de caràcter científic o tècnic que puguin impulsar o suposar avenços en sectors productius, de serveis o de l'administració.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  L'investigador principal, el coordinador del projecte i en qualsevol cas, els investigadors principals de subprojectes que pertanyin a centres públics d'I+D i centres privats d'I+D sense ànim de lucre, han de estar en possessió del títol de doctor, pertànyer a la plantilla de l'organisme sol·licitant i tenir formalitzada la seva vinculació estatutària o contractual amb el centre el dia de la presentació de la sol·licitud.
  3. TERMINI
  S'estableixen quatre períodes de presentació de sol·licituds:

  1. del 12 de gener al 31 de març de 2006
  2. de l'1 d'abril al 30 de juny de 2006
  3. de l'1 de juliol al 20 de setembre de 2006
  4. del 21 de setembre al 30 de desembre de 2006
  La cumplimentació de la sol·licitud es farà via telemática a través de l'aplicació del MEC Enllaç a formulari.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona RTF
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Manual Icona Vist  
  Declaració responsable Icona Vist  
  CV Normalitzat Icona Vist Icona Vist

  Torna