Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació fonamental orientada a la transmissió de coneixement a l'empresa (TRACE, antic PETRI)

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 9 de juliol de 2007.

  Normativa:
  • Resolució núm. 794 del dia 27 de desembre de 2006 (BOE núm. 12 del dia 13 de gener de 2007)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Subvencions i avançaments reemborsables per a projectes d'investigació adreçats a estimular la transferència de resultats d'investigació de caràcter científic o tècnic que puguin impulsar o suposar avenços en sectors productius, de serveis o de l'administració.
  Els projectes podran ser individuals o coordinats i de caràcter restringit o obert. La durada del projecte serà de dos anys com a màxim. En casos excepcionals, la durada podrà ser de fins a tres anys.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  L'investigador principal, el coordinador del projecte i en qualsevol cas, els investigadors principals de subprojectes que pertanyin a centres públics d'I+D i centres privats d'I+D sense ànim de lucre, han de estar en possessió del títol de doctor, pertànyer a la plantilla de l'organisme sol·licitant i tenir formalitzada la seva vinculació estatutària o contractual amb el centre el dia de la presentació de la sol·licitud.
  3. TERMINI
  Fins al 9 de juliol de 2007
  La cumplimentació de la sol·licitud es farà via telemática a través de l'aplicació del MEC Enllaç a formulari.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOE   Icona Vist
  Manual   Icona Vist
  Declaració responsable   Icona Vist
  CV Normalitzat Icona Vist Icona Vist

  Torna