Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació fonamental orientada a la transmissió de coneixement a l'empresa (TRACE, antic PETRI)

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 10 de juliol de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Ajuts financers per a la realització de projectes d'investigació fonamental orientada a l'aprofitment de coneixement en qualsevol àrea temàtica. L'objecte principal és la tranferència de coneixement des dels grups de recerca al sector productiu.
  Els projectes podran ser individuals o coordinats i de caràcter restringit o obert. La durada del projecte serà de dos anys com a màxim. En casos excepcionals, la durada podrà ser de fins a tres anys.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  L'investigador principal, el coordinador del projecte i en qualsevol cas, els investigadors principals de subprojectes que pertanyin a centres públics d'I+D i centres privats d'I+D sense ànim de lucre, han de estar en possessió del títol de doctor, pertànyer a la plantilla de l'organisme sol·licitant i tenir formalitzada la seva vinculació estatutària o contractual amb el centre el dia de la presentació de la sol·licitud.
  3. TERMINI
  S'han establert dos terminis de presentació de sol·licituds:

  - Des de l'1 de gener al 29 de febrer de 2008
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 27 de febrer de 2008.

  - Des de l'1 de març al 10 de juliol de 2008
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 8 de juliol de 2008.
  La cumplimentació de la sol·licitud es farà via telemàtica. En breu podreu accedir a l'aplicació.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOE   Icona Vist

  Torna