Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de l'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. Convocatòria TancadaAccions complementàries dins el Repte de seguretat i qualitat alimentària, activitat agrària productiva i sostenible, sostenibilitat dels recursos naturals i investigació marina i marítima

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 d'octubre de 2014.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen quatre tipus d'accions complementàries:

  a) Actuacions per fomentar la participació espanyola en programes internacionals, amb referència especial al Programa Marc de la Unió Europea.

  b) Organització de congressos, seminaris, jornades y cursos nacionals i internacionals de caràcter científic i tècnic, així com la publicació de les conclusions i dels treballs de caràcter científic presentats.

  c) Suport a les accions concertades de caràcter cientificotècnic, amb l'objectiu de facilitar l'intercanvi i la transferència de coneixement entre els grups dels distints agents del sistema Ciència-Tecnologia-Empresa (no seran subvencionables les activitats de recerca i es valorarà positivament que cada grup participant en l'acció concertada tingui finançament per a la investigació a través de projectes del Pla nacional d'R+D o del Programa marc de la UE).

  d) Suport a la conservació dels recursos genètics d'interès agroalimentari, en la modalitat d'activitats permanents, l'objectiu dels quals sigui garantir la correcta conservació sostenible dels recursos fitogenètics i zoogenètics d'interès per a l'agricultura i l'alimentació.

  El termini d'execució per a les accions complementàries tipus a, b i c serà d'un any com a màxim.

  El termini d'execució per a les accions complementàries tipus d serà de tres anys com a màxim.

  2. BENEFICIARIS

  Centres públics d'R+D+i, universitats privades, centres privats d'R+D+i sense ànim de lucre, centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica

  3. TERMINIS

  Fins al 17 d'octubre de 2014 a les 15 hores.
  El termini intern de la UIB és el dia 15 d'octubre de 2014 a les 15 hores.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació, models documentació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist


  Torna