Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaAccions complementàries als projectes d'investigació fonamental no orientada

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 25 d'octubre de 2011.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Modalitats d'accions complementàries:

  Modalitat A
  - Organització de congressos, seminaris i jornades de caràcter cientificotècnic

  Modalitat B
  - Accions concertades de caràcter cientificotècnic

  Modalitat C
  - Realització d'activitats en vaixells oceanogràfics i zones polars

  Modalitat D
  - Preparació de propostes per a la participació d'equips d'investigació espanyols en el Programa Marc d'I+D+i de la UE.

  Modalitat E
  - Accions de política cientificotecnològica d'urgència o interès especial

  Modalitat F
  - Projectes del subprograma EXPLORA

  Modalitat G
  - Accions de millora de revisió administrativa
  2. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics i altres entitats sense ànim de lucre.
  3. TERMINI

  S'estableixen tres períodes de presentació de sol·licituds per a les accions dels tipus A, B, C, D i E:
  - del 25 de gener al 14 d'abril de 2011
  - del 15 d'abril al 30 de juny de 2011
  - de l'1 de juliol al 25 d'octubre de 2011

  Per a les accions del tipus F s'estableixen dos períodes de presentació de sol·licituds:
  - del 25 de gener al 14 d'abril de 2011
  - del 15 d'abril al 30 de juny de 2011

  Per a les accions del tipus G s'estableix un període de presentació de sol·licituds:
  - del 25 de gener al 14 d'abril de 2011

  Una de les novetats més importants d'aquesta convocatòria de presentació de sol·licituds d'Accions Complementàries del Pla nacional és que no s'ha d'enviar al MICINN cap document en format paper. Les sol·licituds són enviades telemàticament mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerector d'investigació). Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  El procès que s'ha de seguir és el següent:

  1.- Emplenar la sol·licitud d'acció complementària i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del MICINN.

  2.- Generar la sol·licitud definitiva (opció "Generar definitivo" de l'aplicació) i desar l'arxiu pdf creat al vostre ordinador.

  3.- Generar un resum de la sol·licitud (opció "Ver resumen" de l'aplicació) i desar-lo.

  4.- Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb la documentació següent:

  i. Sol·licitud definitiva i resum de la sol·licitud (ambdós generats com s'ha comentat)
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que s'han adjuntat a la sol·licitud telemàtica, si escau.

  5.- Imprimir i signar una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la per correu intern a l'OSR.

  6.- Un cop rebuda i revisada aquesta documentació, es procedirà, si escau, a la signatura electrònica de la sol·licitud per part del vicerector d'investigació, amb la qual cosa el procès de presentació acabarà.

  Si desitjau que l'OSR revisi la sol•licitud abans de la generació del document definitiu, per detectar possibles errades o omisions, enviau el resum i la memòria a osr@uib.es.

  El termini per generar sol·licituds defivitives és el 21 d'octubre de 2011.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Bases reguladores Pla Nacional 2008-2011   Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Consultes freqüents   Icona Vist  
  Més informació del MICINN    Icona Vist
  Sol·licitud de pròrroga Icona Vist   
  Sol·licitud canvi partida Icona Vist   

  Ministeri d'Economia i Competitivitat Programa cofinançat pel Fons Feder

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna