Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaAccions complementàries als projectes d'investigació fonamental no orientada

  CONVOCATÒRIA: 2006 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de desembre de 2006.

  Normativa:
  • Ordre del dia 30 de desembre de 2005 (BOE del dia 13 de gener de 2006)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes per a la realització d'accions complementàries en el marc dels següents programes nacionals:
  - Biomedicina
  - Biotecnologia
  - Biologia Fonamental
  - Recursos i Tecnologies agroalimentàries
  - Ciències i Tecnologies mediambientals
  - Biodiversitat, ciències de la terra i canvi global
  - Energia
  - Medis de transport
  - Construcció
  - Ciències i Tecnologies químiques
  - Materials
  - Disseny i producció industrial
  - Espai
  - Astronomia i astrofísica
  - Física de partícules
  - Matemàtiques
  - Física
  - Tecnologia electrònica i de comunicacions
  - Tecnologies informàtiques
  - Tecnologies de serveis de la societat de la informació
  - Humanitats
  - Ciències socials, econòmiques i jurídiques
  - Vessaments marins accidentals
  - Nanociència i Nanotecnologia
  - Genòmica i Proteòmica
  - Esport i Activitat física
  - Sistemes complexos
  - E-Ciència

  Es consideran accions complementàries:
  a) Organització de congressos, seminaris i jornades de caràcter cientificotècnic
  b) Creació de xarxes temàtiques de caràcter cientificotècnic
  c) Realització d'activitats d'especial interès en vaixells oceanogràfics.
  d) Adeqüació de bases de dades d'èssers vius dins el marc del Global Biodiversity International Facility (GBIF)
  e) Preparació de propostes per a la participació d'equips d'investigació espanyols en el Programa Marc de la UE
  f) Ajuts complementàries per als projectes d'investigació aprovats i en període d'execució del Programa Marc de la UE
  g) Ajuts per a la realització de projectes de la Fundació Europea per a la Ciència (ESF)
  h) Ajuts per als projectes d'investigació en el marc d'altres programes internacionals
  i) Desenvolupament d'estudis sobre el sistema de ciència-tecnologia-empresa
  j) Accions de política cientificotecnològica
  k) Actuacions de millora de l'equipament cientificotècnic (per equipament de cost superior als 150.000 euros)
  l) Programa Explora-Ingenio 2010
  2. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics i altres entitats sense ànim de lucre.
  3. TERMINI
  S'estableixen tres períodes de presentació de sol·licituds
  - del 19 de gener al 6 d'abril de 2006
  - del 7 d'abril al 20 de juliol de 2006 (termini no vàlid per a l'apartat l)
  - del 21 de juliol al 30 de desembre de 2006 (termini no vàlid per als apartats k i l)

  La sol·licitud es pot fer telemàticament al Web del Ministeri Enllaç a formulari, on també podeu trobar més documentació relativa a la convocatòria.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Programa cofinançat pel Fons Feder


  Torna