Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaAccions complementàries als projectes d'investigació fonamental no orientada

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 d'octubre de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes per a la realització d'accions complementàries d'investigació enquadrades en les 26 àrees temàtiques de l'ANEP.

  Tipus d'accions:

  Tipus A
  - Organització de congressos, seminaris i jornades de caràcter cientificotècnic

  Tipus B
  - Accions concertades de caràcter cientificotècnic

  Tipus C
  - Realització d'activitats en vaixells oceanogràfics, així com sol·licituds concretes a realitzar a l'Antàrtica

  Tipus D
  - Preparació de propostes per a la participació d'equips d'investigació espanyols en el Programa Marc de la UE i ajuts complementaris per als projectes d'investigació aprovats i en execució del VI i VII Programa Marc

  Tipus E
  - Accions de política cientificotecnològica
  2. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics i altres entitats sense ànim de lucre.
  3. TERMINI
  S'estableixen tres períodes de presentació de sol·licituds
  - del 9 de gener al 31 de març de 2008
  - de l'1 d'abril al 10 de juliol de 2008
  - de l'11 de juliol al 31 d'octubre de 2008

  La sol·licitud es pot fer telemàticament al Web del Ministeri Enllaç a formulari, on també podeu trobar més documentació relativa a la convocatòria.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Programa cofinançat pel Fons Feder


  Torna