Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaAccions complementàries als projectes d'investigació fonamental no orientada

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 29 d'octubre de 2009.

  Normativa:
  • Resolució núm. 21051 del dia 26 de desembre de 2008 (BOE núm. 315 del dia 31 de desembre de 2008)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes per a la realització d'accions complementàries per als projectes d'investigació fonamental no orientada enquadrats en les 26 àrees temàtiques de l'ANEP.

  Tipus d'accions:

  Tipus A
  - Organització de congressos, seminaris i jornades de caràcter cientificotècnic

  Tipus B
  - Accions concertades de caràcter cientificotècnic

  Tipus C
  - Realització d'activitats en vaixells oceanogràfics, així com sol·licituds concretes a realitzar a l'Antàrtica

  Tipus D
  - Preparació de propostes per a la participació d'equips d'investigació espanyols en el Programa Marc de la UE.

  Tipus E
  - Accions de política cientificotecnològica

  Tipus F
  - Projectes del subprograma EXPLORA-Ingenio 2010
  2. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics i altres entitats sense ànim de lucre.
  3. TERMINI
  S'estableixen tres períodes de presentació de sol·licituds per a les accions dels tipus A, B, C, D i E:
  - del 12 de gener al 31 de març de 2009
  - de l'1 d'abril al 9 de juliol de 2009
  - del 10 de juliol al 29 d'octubre de 2009

  Per a les accions del tipus F s'estableixen dos períodes de presentació de sol·licituds:

  - del 12 de gener al 31 de març de 2009
  - de l'1 d'abril al 9 de juliol de 2009

  La sol·licitud es pot fer telemàticament al Web del Ministeri Enllaç a formulari, on també podeu trobar més documentació relativa a la convocatòria.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist
  Bases reguladores Pla Nacional 2008-2011 Icona Vist

  Programa cofinançat pel Fons Feder


  Torna