Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaAccions complementàries als projectes d'investigació fonamental no orientada

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 26 d'octubre de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes per a la realització d'accions complementàries per als projectes d'investigació fonamental no orientada enquadrats en les 26 àrees temàtiques de l'ANEP.

  Tipus d'accions:

  Tipus A
  - Organització de congressos, seminaris i jornades de caràcter cientificotècnic

  Tipus B
  - Accions concertades de caràcter cientificotècnic

  Tipus C
  - Realització d'activitats en vaixells oceanogràfics, així com sol·licituds concretes a realitzar a zones polars

  Tipus D
  - Preparació de propostes per a la participació d'equips d'investigació espanyols en el Programa Marc d'I+D+i de la UE.

  Tipus E
  - Accions de política cientificotecnològica d'urgència o interès especial

  Tipus F
  - Projectes del subprograma EXPLORA-Ingenio 2010

  Tipus G
  - Accions de millora de revisió administrativa
  2. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics i altres entitats sense ànim de lucre.
  3. TERMINI
  S'estableixen tres períodes de presentació de sol·licituds per a les accions dels tipus A, B, C, D i E:
  - del 25 de gener al 15 d'abril de 2010
  - del 16 d'abril al 30 de juny de 2010
  - de l'1 de juliol al 26 d'octubre de 2010

  Per a les accions del tipus F s'estableixen dos períodes de presentació de sol·licituds:
  - del 25 de gener al 15 d'abril de 2010
  - del 16 d'abril al 30 de juny de 2010

  Per a les accions del tipus G s'estableix un període de presentació de sol·licituds:
  - del 25 de gener al 15 d'abril de 2010

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Bases reguladores Pla Nacional 2008-2011 Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  Programa cofinançat pel Fons Feder


  Torna