Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts d'anteriors Plans Nacionals d'R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAccions especials de l'INIA

  CONVOCATÒRIA: 2000-2005 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de maig de 2005.

  Normativa:
  • Ordre del dia 6 de març de 2000 (BOE del dia 8 de març de 2000)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes financeres per a la realització d'accions especials en el marc de les accions estratègiques "Recursos i tecnologies agràries" i "Conservació dels recursos genètics d'interès agroalimentari" del Programa nacional de recursos i tecnologies agroalimentaris, i "Novas espècies i tecnologies en aqüicultura", "Control de la qualitat i la seguretat dels aliments" i "Millora de la qualitat i la competitivitat dels vins" del Programa nacional d'alimentació.

  Es consideran accions especials:
  - l'elaboració de projectes a presentar en programes internacionals de cooperació científica, en especial dins el 5è Programa marc de la Unió Europea

  - l'organització de congressos, seminaris i jornades nacionals o internacionals de caràcter científic

  - la publicació monogràfica de treballs d'evident interès cientificotècnic i aplicatiu

  - el suport a les xarxes temàtiques en les que hi participin diversos agents del sistema de ciència-tecnologia-empresa
  2. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D i centres privats d'I+D sense ànim de lucre
  3. TERMINI
  Fins a la publicació de la següent convocatòria.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTMLIcona RTF
  Convocatòria BOE Icona Vist Icona Vist Icona Vist
  Imprès de sol·licitud Icona Vist   Icona Vist
  Memòria Icona Vist   Icona Vist
  CV Normalitzat Icona Vist   

  Torna