Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaAjuts del programa Consolider-Ingenio 2010

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de juny de 2009.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria de subvencions per al finançament d'activitats científiques d'alt nivell que promoguin un avenç significatiu en l'estat del coneixement o que estableixin noves línies de recerca originals i actualitzades situades a la frontera del coneixement. en cas que sigui possible, hauran de tenir un component de transferència tecnològica i de resultats.

  Els objectius són:

  a) L'avenç qualitatiu en l'activitat científica, en nivells de producció, novetat temàtica i tamany dels equips.
  b) L'augment i la consolidació de la massa crítica dels equips d'investigació, amb vinculació del finançament a la qualitat i a la dimensió real i potencial dels equips d'investigació.
  c) El foment de l'activitat investigadora en cooperació i coordinació amb centres d'I+D+i i equips de caràcter nacional i internacional, especialment en l'espai europeu d'investigació.
  d) L'optimització de les infraestructures i equipaments, i la rentabilització de les inversions en I+D+i.
  f) L'impuls de la participació en el Programa Marc Europeu i altres programes de caràcter internacional.
  g) L'incentiu a la captació i obtenció d'altres fons de procedència pública i privada destinats al finançament dels programes d'activitat investigadora


  La convocatòria s'articula en dues fases. A la primera fase (presol·licitud) es presenta una versió simplificada de la proposta.
  Les presol·licituds valorades positivament passen a una segona fase on es presenta una versió completa de la sol·licitud
  2. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D+i; Centres privats d'investigació i desenvolupament universitaris; Altres centres privats d'investigació i desenvolupament (I + D) sense ànim de lucre; Centres Tecnològics i Centres Tecnològics.
  3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  L'equip investigador ha de tenir una massa crítica significativament superior a l'habitual en les seves árees d'investigació; el número de grups d'investigació que sol·licitin aquests projectes ha de ser d'entre 5 i 12, amb un número d'investigadors per grup d'almenys 4, i cada equip haurà de comptar amb un mínim del 50% de personal amb grau de doctor; designar entre els doctors membres de l'equip un responsable de l'activitat investigadora, denominat Investigador Coordinador; formar un equip que en el seu conjunt demostri àmplia experiència i reconeixement en l'àmbit internacional.
  4. TERMINIS
  Per a la primera fase: Fins al 30 de juny de 2009.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 26 de juny de 2009.

  Per a la segona fase: quinze dies naturals a contar des de dia següent a la data de publicació al web del MICINN de la resolució de la D. G. d'Investigació i Gestió del Pla Nacional d'I+D+i amb la llista de sol·licituds seleccionades a la fase de preselecció.
  L'eina telemàtica del MICINN Enllaç a formulari per presentar propostes ja és disponible.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOE   Icona Vist
  Bases reguladores   Icona Vist
  Model memòria fase 1 Icona Vist Icona Vist
  Model conveni de col·laboració Icona Vist Icona Vist
  Model document d'acceptació Icona Vist Icona Vist
  Consultes freqüents Icona Vist Icona Vist

  Fons Feder


  Torna