Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaEuroinvestigación

  CONVOCATÒRIA: 2010 (ENIAC) - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 6 d'octubre de 2010.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es podran presentar sol·licituds d'ajuts per a la realització de projectes d'investigació en col·laboració multilateral en el marc de les xarxes de l'Espai Europeu d'Investigació (ERA-NET) dins la Iniciativa Tecnològica Conjunta ENIAC.

  Serà imprescindible la presentació prèvia de la sol·licitud a la iniciativa o programa europeu, en les condicions establertes pel mateix. La duració dels projectes coincidirà amb la del projecte europeu associat.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Empreses; Centres públics d'I+D; centres privats d'I+D sense ànim de lucre; centres tecnològics i entitats sense ànim de lucre.

  Els investigadors principals hauran de ser doctors, tenir vinculació estatutària o laboral amb el centre sol·licitant i estar en servei actiu o anàleg.
  3. TERMINI
  Fins dia 6 d'octubre de 2010.

  La sol·licitud telemàtica encara no està disponible.

  Per a més informació:
  http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=6d7e31ef32948210VgnVCM1000001d04140aRCRD

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Bases reguladores Icona Vist
  Convocatòria BOE Icona Vist


  Torna