Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Técnica de Excel·lència

 1. Convocatòria TancadaProjectes "Explora Ciencia" i "Explora Tecnología"

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 4 de novembre de 2014.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per promoure projectes d'investigació bàsica o tecnològica els resultats dels quals poden arribar a representar un avenç significatiu del coneixement mitjançant el plantejament i desenvolupament de nous enfocaments o metodologies inabastables d'altre manera i que, per la naturalessa dels coneixements generats, poguessin tenir un marcat caràcter transversal. Els projectes Explora han estat disenyats per finançar l'exploració d'idees heterodoxes i radicalment innovadores.

  Aquests projectes es realitzaran en la modalitat de projectes individuals i tendran un únic investigador principal. Podrà comptar amb un equip d'investigació i un equip de treball.

  El termini d'execució serà d'un o dos anys.

  2. TERMINI

  Fins al 4 de novembre de 2014 a les 13 hores.

  IMPORTANT: Donat que la UIB és responsable del compliment de les condicions establertes a les convocatòries, heu d’enviar a l’OSR al més aviat possible la composició de l’equip d’investigació i l’equip de treball així com el pressupost a l'adreça osr@uib.es (informació que apareix al resum de la proposta abans de generar la sol·licitud definitiva). No és necessari que envieu un esborrany de la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella mentre a l’OSR es revisa que els conceptes de despesa i la composició dels equips s’ajustin a les condicions de la convocatòria.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Models documents i més informació   Icona Vist

  3. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist

  Torna