Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaActuacions relatives a infraestructures científiques internacionals

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 29 de juliol de 2010.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  L'objectiu es potenciar la participació espanyola en la fase preparatòria, disseny i construcció d'infraestructures internacionals, així com les activitats encaminades a optimitzar la utilització i aprofitament de les mateixes.

  Es podran concedir ajuts pels següents tipus d'actuacions:

  a) Activitats relatives a la participació en projectes d'instalacions científico-tecnològiques internacionals, especialment aquelles incloses al "Full de Ruta" del Fòrum Europeu Estratègic sobre Infraestructures d'Investigació (ESFRI).

  b) Estudis de viabilitat, disseny detallat o construcció d'instrumentació científica avançada o equipament d'elevat contingut tecnològic relacionat amb una infraestructura científica internacional.

  c) Organització de congressos, seminaris, conferències i cursos de formació relacionats amb l'ús de tecnologies aplicades a les grans infraestructures e instalacions científiques internacionals.

  d) Realització d'estàncies relacionades amb l'ús de tecnologies aplicades en les grans infraestructures científiques internacionals pertanyents als àmbits de Física Nuclear, Física de Partícules i Astropartícules.

  Les actuacions tendran una durada mínima d'un any i màxima de tres anys. En el cas de les actuacions incloses a l'apartat d) el pla d'execució serà com a màxim d'un any.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres públics d'I+D; centres privats d'I+D sense ànim de lucre; centres tecnològics i entitats sense ànim de lucre.
  3. TERMINI
  Del 27 de maig al 23 de juny de 2010 per les actuacions del tipus a), b) i c) i per les actuacions del tipus d), excepte les referents a e-ciencia, que es duguin a terme a França o Portugal.

  De l'1 al 29 de juliol de 2010 per a qualsevol actuació del tipus d), incloses les que es duguin a terme a França o Portugal.

  Per a més informació i presentació de sol·licituds:
  - Modalitat d'infraestructures (a, b y c).
  - Modalitat en projectes de col·laboració de Física de Partícules (d).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Bases reguladores Icona Vist
  Convocatòria BOE Icona Vist
  Modificació de terminis i àmbits d'aplicació Icona Vist


  Torna