Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaProjectes internacionals (Inclou accions integrades)

  CONVOCATÒRIA: 2009 (A.I.) - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de juliol de 2009.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts per a la realització de projectes d'I+D conjunts entre equips d'investigació de centres d'I+D espanyols i equips d'un dels països següents: Alemanya, Argentina, Àustria, França, Itàlia, Portugal i Àfrica del sud.

  El termini d'execució dels ajuts serà de dos anys, entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2011.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  L'investigador responsable ha de tenir vinculació estatutària o contractual amb el centre beneficiari i trobar-se en situació de servei actiu o anàleg; ha de ser investigador principal o participar en, almenys, un projecte d'investigació en execució amb finançament nacional o internacional que es relacioni amb la temàtica de l'Acció Integrada sol·licitada.

  Per a que la sol·licitud sigui vàlida serà necessari que l'investigador responsable de l'equip d'investigació amb el qual s'establirà la cooperació presenti una sol·licitud equivalent al seu país, de conformitat amb els requisits establerts a la seva convocatòria.
  3. TERMINIS
  Per a les Accions Integrades amb tots els països (excepte l'Argentina): Des del 5 de juny fins al 22 de juny de 2009
  Per a les Accions Integrades amb l'Argentina: Des del 5 de juny fins al 15 de juliol de 2009

  MOLT IMPORTANT: Les sol·licitud seran presentades pels centres d'I+D. Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud institucional amb els documents necessaris, les sol·licituds de projectes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.00 hores del dia 17 de juny de 2009 i el 10 de juliol de 2009, respectivament.
  L'aplicació telemàtica per fer la sol·licitud ja és disponible a l'adreça https://www.micinn.es/aaii/ Enllaç a formulari


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Manual aplicació telemàtica (Apartat "Equipos de Investigación")   Icona Vist
  Model memòria   Icona Vist
  Consultes freqüents   Icona Vist

  Torna