Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaProjectes internacionals (Inclou accions integrades)

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de desembre de 2010.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  L'objectiu es fomentar la participació espanyola en convocatòries bilaterals o multilaterals per realitzar projectes d'investigació conjunts entre diferents paisos estratègics dins el Programa d'Internacionalització de la I+D.

  Es podran concedir ajuts en les següents modalitats:

  a) Modalitat de projectes d'investigació multilaterals. Projectes de colaboració multilateral entre equips de diversos països. S'inclouen, entre altres, iniciatives dins de l'esquema ERA-NET, el programa PLANT-KBBE i el programa IUPAC-polímeros. La durada dels projectes serà d'un any com a mínim i de tres com a màxim.

  b) Modalitat de projectes d'investigació bilaterals. Projectes de colaboració multilateral entre equips de dos països. Aquesta modalitat està destinada preferentment a promoure la formació conjunta i l'intercanvi de joves investigadors entre els equips participants. S'inclouen, per exemple, les convocatòries bilaterals amb Japó (JST), EEUU (NSF), Brasil (CNPq) o Argentina (ANPCT). La durada dels projectes serà d'un any com a mínim i de tres com a màxim.

  c) Modalitat de projectes de mobilitat (accions integrades). Actuacions per incentivar la mobilitat dels investigadors participants, financiant la coordinació de projectes conjunts a travès d'ajuts per cubrir els gastos de desplaçament i d'estància associats a la realització dels esmentats projectes entre Espanya i els països participants. A aquesta convocatòria s'inclouen els països següents: Alemanya, Nova Zelanda, Portugal i Sèrbia. La durada dels projectes serà de dos anys.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres públics d'I+D; centres privats d'I+D sense ànim de lucre; centres tecnològics i entitats sense ànim de lucre. Les empreses també podran ser beneficiàries de la modalitat de projectes multilaterals, si bé no podran ser coordinadores dels projectes consorciats.

  Els investigadors principals hauran de ser doctors, tenir vinculació estatutària o laboral amb el centre sol·licitant i estar en servei actiu o anàleg.
  3. TERMINI

  Per projectes bilaterals (modalitat b) amb Brasil del dia 13 de maig de 2010 al dia 15 de juliol de 2010 (s'ha ampliat el termini).

  Per projectes bilaterals (modalitat b) amb Argentina del dia 13 de maig de 2010 al dia 30 de juny de 2010 (s'ha ampliat el termini).

  Per a la resta:
  - 1er termini: del dia 13 de maig de 2010 al dia 31 de maig de 2010.
  - 2on termini: del dia 1 de juliol de 2010 al dia 23 de setembre de 2010.
  - 3er termini: del dia 4 d'octubre de 2010 al dia 15 de desembre de 2010.

  Per a més informacio i presentació de sol·licituds:
  a) Modalitat de projectes d'investigació multilaterals.
  b) Modalitat de projectes d'investigació bilaterals.
  c) Modalitat de projectes de mobilitat (accions integrades).


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Bases reguladores Icona Vist
  Convocatòria BOE Icona Vist
  Modificació de terminis Icona Vist


  Torna