Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació en salut

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 3 de juliol de 2014.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de subvencions de projectes d'investigació en salut d'acord amb les línies de recerca prioritàries per a 2014:

  - tecnologies moleculars i cel·lulars d'aplicació a les intervencions sobre la salut humana
  - investigació traslacional i clínica sobre la salut humana
  - foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població
  - investigació en medicaments, productes sanitaris i teràpia cel·lular
  - investigació en tecnologies per a la salut

  Els projectes poden ser individuals, coordinats o multicèntrics.

  La durada dels projectes serà de tres anys; l'investigador principal a d'estar a dedicació única.

  2. TERMINI

  De l'11 de juny al 3 de juliol de 2014 a les 15 hores. El termini intern de la UIB és el dia 30 de juny de 2014 a les 15 hores.

  S'ha establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  1. Emplenar la sol·licitud de projecte (accedint a l'opció “Acceso SIN certificado”) i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica de l'ISCII.
  IMPORTANT: Donat que en aquesta convocatòria de projectes de l'AES 2014 s'indica de manera explícita que l'entitat sol·licitant ha de supervisar cada sol·licitud, us agrairem que, en quan tingueu l'equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar, per correu electrònic (osr@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s'ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Generar la sol·licitud definitiva.
  3. Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb tota la documentació generada (Sol·licitud definitiva, memòria, CVs, EPOs, etc)
  4. Imprimir la sol·licitud (és l'únic document que s'ha d’enviar en paper) i recollir les firmes dels investigadors.
  5. Enviar la sol·licitud impresa per correu intern a Cati Miralles per a la firma del vicerector i enviament al registre.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Guia de la convocatòria Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Model memòria projecte general Icona Vist  
  Model memòria projecte general en anglès Icona Vist  
  Model document coordinació Icona Vist  
  Model CV (format pdf) Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist
  Obligacions de publicitat (logos i agraïments) Icona Vist  


  3. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist
  Resolució definitiva (accions complementàries) Icona Vist
  Annex resolució (accions complementàries, llistat d'ajuts concedits) Icona Vist

  FEDER


  Torna