Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de l'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'R+D dins el Repte de seguretat i qualitat alimentària, activitat agrària productiva i sostenible, sostenibilitat dels recursos naturals i investigació marina i marítima

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 29 de juliol de 2015.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per projectes d'investigació fonamental orientada.
  Hi ha dues tipologies de projecte:

  - Projectes d’R+D (RTA) que s'ajustin a les línies prioritàries fixades per l'INIA.

  - Projectes R+D Emergents (E-RTA) els objectius dels quals han d'estar adreçats al diagnòstic i control de plagues i malalties, tant en espècies vegetals com animals, que hagin estat detectades en territori espanyol, per primera vegada, en els darrers tres anys.

  La UIB només pot participar en subprojectes de projectes que estiguin coordinats per algun centre de d’I+D+I d’investigació agrària o alimentària dependent de les CCAA o per l’INIA.

  Els projectes tendràn una durada màxima de tres anys.

  Incompatibilitats:
  • Només es pot participar com a investigador principal en un projecte de qualsevol convocatòria 2015 del Programa Estatal de I+D+I orientada a Reptes de la Societat del Pla Estatal d’I+D+I, 2013-2016.
  • L'investigador principal podrà participar amb dedicació única en un sol projecte o amb dedicació compartida en un màxim de dos projectes si algun d’ells és coordinat.
  • Tant l’investigador principal com la resta de membres de l’equip d’investigació podran participar amb dedicació única en un sol projecte o amb dedicació compartida en un màxim de dos projectes, o de tres projecte si algun d’ells és coordinat.
  • Per computar la participació es tindran en compte els projectes presentats a les altres convocatòries 20145 del Programa Estatal de I+D+I orientada a Reptes de la Societat o de Foment de la Investigació Científica i tècnica d’Excel·lència del Pla Estatal d’I+D+I 2013-2016.
  • A efectes de participació en els projectes tipus E-RTA d'aquesta convocatòria, no hi haurà incompatibilitat amb els projectes en marxa de les convocatòries 2013, 2014 i els que es presentin a la convocatòria 2015 del Programa Estatal de I+D+I orientada a Reptes de la Societat del Pla Estatal d’I+D+I, 2013-2016.
  • En els projectes tipus E-RTA d'aquesta convocatòria, tant l'investigador principal com els membres de l'equip investigador hauran de participar amb dedicació única. Només podran participar a un projecte E-RTA. Els projectes E-RTA d'aquesta convocatòria 2015 són incompatibles amb els projectes E-RTA2014 i E-RTA2013

  2. BENEFICIARIS

  Centres públics d'R+D d'investigació agrària o alimentària depenents de les comunitats autònomes i l'INIA i, en el cas de subprojectes d'un projecte coordinat, també els altres centres públics d'R+D i les empreses.

  3. TERMINIS

  Fins al 29 de juliol de 2015 a les 15 hores.
  El termini intern de la UIB és el dia 27 de juliol de 2015 a les 14 hores.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació, models documentació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Icona Vist


  Torna