Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'Investigació fonamental no orientada

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 10 de novembre de 2006.

  Normativa:
  • Resolució del dia 29 de setembre de 2006 (BOE del dia 11 d'octubre de 2006)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes financeres per a la realització de projectes d'investigació en el marc dels programes nacionals següents:
  -Biomedicina
  -Recursos i tecnologies agroalimentàries
  -Ciències i tecnologies mediambientals
  -Biodiversitat, ciències de la terra i canvi global
  -Materials
  -Espai
  -Física de partícules
  -Física
  -Disseny i producció industrial
  -Tecnologies de serveis de la societat de la informació
  -Humanitats

  -Biotecnologia
  -Biologia fonamental
  -Energia
  -Medis de transport
  -Construcció
  -Ciències i tecnologies químiques
  -Tecnologia electrònica i de comunicacions
  -Astronomia i astrofísica
  -Matemàtiques
  -Tecnologies informàtiques
  -Ciències socials, econòmiques i jurídiques
  2. TIPUS DE PROJECTES
  - Eix A): Projectes per a joves (fins a quaranta anys) investigadors de talent

  - Eix B): Projectes per a grups de treball, usuaris tradicionals d'aquesta convocatòria

  - Eix C): Projectes per a grups amb línies de treball en la frontera del coneixement i amb resultats previs de qualitat, així com una trajectòria acreditada i solvent dins la comunitat cientificotècnica nacional i internacional.
  3. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics.
  4. TERMINIS
  Per al primer bloc de programes, fins al 3 de novembre de 2006.
  Per al segon bloc de programes, del 18 d'octubre fins al 10 de novembre de 2006.

  Donat que el registre de la UIB és vàl·lid per presentar les sol·licituds al Pla Nacional per a la convocatòria 2007, la UIB tramitarà totes aquelles sol·licituds que es presentin al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica abans de les 12 hores dels dies 3 i 10 de novembre, segons el programa nacional en el que es presenta la sol·licitud
  Per presentar la proposta telemàticament, visitau el web del MEC Enllaç a formulari.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOE   Icona Vist
  Bases reguladores Pla Nacional 2004-2007   Icona Vist
  Manual d'instruccions   Icona Vist
  Memòria Projectes tipus A i B Icona Vist Icona Vist
  Memòria Projectes tipus C Icona Vist Icona Vist
  Consultes freqüents   Icona Vist

  Fons Feder


  Torna