Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'Investigació fonamental no orientada

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de gener de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes financeres per a la realització de projectes d'investigació que tinguin com a objectiu nous coneixements generals, científics o tècnics.

  Les àrees en les que s'han d'emmarcar els projectes són:

  - Agricultura
  - Biologia molecular, cel·lular i genètica
  - Biomedicina
  - Biologia vegetal, animal i ecologia
  - Fisiologia i farmacologia
  - Ramaderia i pesca
  - Medicina clínica i epidemiològica
  - Ciència i tecnologia dels aliments


  - Ciències socials
  - Dret
  - Economia
  - Ciències de l'educació
  - Ciències de la terra
  - Filologia i filosofia
  - Física i ciències de l'espai
  - Història i art
  - Psicologia


  - Enginyeria civil i arquitectònica
  - Enginyeria elèctrica, electrònica i automàtica
  - Enginyeria mecànica, naval i aeronàutica
  - Ciències de la computació i tecnologia informàtica
  - Matemàtiques
  - Química
  - Ciència i tecnologia de materials
  - Tecnologia electrònica i de comunicacions
  - Tecnologia química
  2. TIPUS DE PROJECTES
  - Eix A): Projectes per a joves (fins a quaranta anys) investigadors de talent

  - Eix B): Projectes per a grups de treball, usuaris tradicionals d'aquesta convocatòria

  - Eix C): Projectes per a grups amb línies de treball rellevants i amb resultats previs de qualitat, així com una trajectòria acreditada i solvent dins la comunitat cientificotècnica nacional i internacional.
  3. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics.
  4. TERMINIS
  Per al primer bloc d'àrees, del 10 de desembre de 2007 fins al 10 de gener de 2008.
  Per al segon bloc d'àrees, del 15 de desembre de 2007 fins al 15 de gener de 2008.
  Per al tercer bloc d'àrees, del 18 de desembre de 2007 fins al 18 de gener de 2008.

  Donat que el registre de la UIB és vàl·lid per presentar les sol·licituds al Pla Nacional per a la convocatòria 2008, la UIB tramitarà totes aquelles sol·licituds que es presentin al Vicerectorat d’Investigació abans de les 12 hores dels dies 8, 11 i 16 de gener, segons l'àrea en la que es presenta la sol·licitud.
  L'eina telemàtica del MEC Enllaç a formulari per presentar propostes ja és disponible

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOE   Icona Vist
  Bases reguladores Pla Nacional 2008-2011   Icona Vist
  Manual d'instruccions   Icona Vist
  Novetats   Icona Vist
  Model CV ("Oficial" a GREC) Icona Vist Icona Vist
  Memòria Projectes tipus A i B (castellà) Icona Vist Icona Vist
  Memòria Projectes tipus A i B (anglès) Icona Vist Icona Vist
  Memòria Projectes tipus C (castellà) Icona Vist Icona Vist
  Memòria Projectes tipus C (anglès) Icona Vist Icona Vist
  Consultes freqüents   Icona Vist
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist  
  Sol·licitud alta/baixa personal investigador Icona Vist  
  Autorització canvi dedicació Icona Vist  
  Sol·licitud canvi partida Icona Vist  
  Sol·licitud pròrroga Icona Vist  


  Fons Feder


  Torna