Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'Investigació fonamental no orientada

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 5 de febrer de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes financeres per a la realització de projectes d'investigació fonamental no orientada en qualsevol àrea temàtica.

  Les àrees en les que s'han d'emmarcar els projectes són:

  - Ciència i tecnologia de materials
  - Ciències de la computació i tecnologia informàtica
  - Enginyeria civil i arquitectura
  - Enginyeria elèctrica, electrònica i automàtica
  - Enginyeria mecànica, naval i aeronàutica
  - Matemàtiques
  - Química
  - Tecnologia electrònica i de comunicacions
  - Tecnologia química


  - Ciències de l'educació
  - Ciències de la terra
  - Ciències socials
  - Dret
  - Economia
  - Filologia i filosofia
  - Física i ciències de l'espai
  - Història i art
  - Psicologia


  - Agricultura
  - Biologia fonamental i de sistemes
  - Biologia vegetal, animal i ecologia
  - Biomedicina
  - Ciència i tecnologia dels aliments
  - Ramaderia i pesca
  - Medicina clínica i epidemiologia
  2. TIPUS DE PROJECTES

  - Tipus A): Projectes per a joves (fins a quaranta-un anys) investigadors de talent, amb contribucions cientificotècniques rellevants i amb línies de treball diferenciades i innovadores

  - Tipus B): Projectes per a grups de treball, usuaris tradicionals d'aquesta convocatòria

  Es valorarà positivament que un o més grups amb gran experiència i tamany s'estructurin com a projecte coordinat amb grups emergents.
  3. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics.
  4. TERMINIS
  Fins als dies 1, 3 o 5 de febrer de 2010 segons l'àrea seleccionada.
  Donat que el registre de la UIB és vàl•lid per presentar les sol•licituds al Pla Nacional per a la convocatòria 2010, la UIB tramitarà totes aquelles sol•licituds que es presentin al Vicerectorat d’Investigació abans de les 14.30 hores dels dies 1, 3 i 5 de febrer de 2010, segons l’àrea en el que es presenta la sol•licitud.
  L'eina telemàtica del MICINN Enllaç a formulari per presentar propostes ja és disponible.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE    Icona Vist  
  Bases reguladores Pla Nacional 2008-2011    Icona Vist  
  Model CV ("Oficial" a GREC) Icona Vist   Icona Vist  
  Informació d'interès sobre la presentació de sol·licituds    Icona Vist  
  Consultes freqüents    Icona Vist  
  Altra informació     Icona Vist
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist    
  Sol·licitud alta personal investigador (nou 20/09/2013 Exclamació)   Icona Vist   
  Sol·licitud baixa/ reducció dedicació personal investigador (nou 20/09/2013 Exclamació)   Icona Vist   
  Sol·licitud modificació termini execució (nou 20/09/2013 Exclamació)   Icona Vist   
  Sol·licitud canvi IP (nou 20/09/2013 Exclamació)   Icona Vist   


  Fons Feder


  Torna