Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'Investigació fonamental no orientada

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de gener de 2011.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes financeres per a la realització de projectes d'investigació fonamental no orientada en qualsevol àrea temàtica.

  Les àrees en les que s'han d'emmarcar els projectes són:

  - Ciència i tecnologia de materials
  - Ciències de la computació i tecnologia informàtica
  - Enginyeria civil i arquitectura
  - Enginyeria elèctrica, electrònica i automàtica
  - Enginyeria mecànica, naval i aeronàutica
  - Matemàtiques
  - Química
  - Tecnologia electrònica i de comunicacions
  - Tecnologia química


  - Ciències de l'educació
  - Ciències de la terra
  - Ciències socials
  - Dret
  - Economia
  - Filologia i filosofia
  - Física i ciències de l'espai
  - Història i art
  - Psicologia


  - Agricultura
  - Biologia fonamental i de sistemes
  - Biologia vegetal, animal i ecologia
  - Biomedicina
  - Ciència i tecnologia dels aliments
  - Ramaderia i pesca
  - Medicina clínica i epidemiologia
  2. TIPUS DE PROJECTES

  - Tipus A): Projectes per a joves investigadors (fins a quaranta-un anys), amb contribucions cientificotècniques rellevants i amb línies de treball diferenciades i innovadores

  - Tipus B): Projectes per a grups de treball, usuaris tradicionals d'aquesta convocatòria

  Es valorarà positivament que un o més grups amb gran experiència i tamany s'estructurin com a projecte coordinat amb grups emergents.

  3. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics.
  4. TERMINIS I PROCÉS INTERN

  Termini oficial: Fins als dies 24, 27 o 31 de gener de 2011 segons l'àrea seleccionada.

  Una de les novetats més importants d'aquesta convocatòria de presentació de sol·licituds de projectes del Pla nacional és que no s'ha d'enviar al MICINN cap document en format paper. Les sol·licituds són enviades telemàticament mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerector d'investigació). Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  El procès que s'ha de seguir és el següent:

  1.- Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del MICINN.

  2.- Validar la sol·licitud definitiva (opció "Generar definitivo" de l'aplicació) i desar l'arxiu pdf creat al vostre ordinador.

  3.- Generar un resum de la sol·licitud (opció "Ver resumen de l'aplicació") i desar-lo.

  4.- Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb la documentació següent:

  i. Sol·licitud definitiva i resum de la sol·licitud (ambdós generats com s'ha comentat)
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que s'han adjuntat a la sol·licitud telemàtica, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions o cartes de les EPO entre d'altres.

  5.- Imprimir i signar una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la per correu intern a l'OSR.

  6.- Un cop rebuda i revisada aquesta documentació, es procedirà, si escau, a la signatura electrònica de la sol·licitud per part del vicerector d'investigació, amb la qual cosa el procès de presentació acabarà.

  El terminis per enviar el correu electrònic que es comenta al punt 4 són els dies 20, 25 i 27 de gener de 2011 segons el subprograma en el que es presenti la sol·licitud.

  L'eina telemàtica del MICINN Enllaç a formulari per presentar propostes ja és disponible.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE    Icona Vist  
  Bases reguladores Pla Nacional 2008-2011    Icona Vist  
  Guia UIB per a la presentació de sol·licituds (IMPORTANT)    Icona Vist  
  Manual aplicació telemàtica    Icona Vist  
  Model CV ("Oficial" a GREC) Icona Vist    
  Consultes freqüents (versió 12/01/2011)    Icona Vist  
  Models documents i més informació MICINN     Icona Vist
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist    
  Sol·licitud alta personal investigador (nou 20/09/2013 Exclamació)   Icona Vist   
  Sol·licitud baixa/ reducció dedicació personal investigador (nou 20/09/2013 Exclamació)   Icona Vist   
  Sol·licitud modificació termini execució (nou 20/09/2013 Exclamació)   Icona Vist   
  Sol·licitud canvi IP (nou 20/09/2013 Exclamació)   Icona Vist   

  Fons Feder


  Torna