Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 25 de maig de 2007.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències.

  Les línies d'investigació prioritàries són les següents:
  - investigacions sobre comorbilitat psiquiàtrica i determinants neuropsicològics en pacients dorgodepenents, fonamentalment cocainòmans.

  - Investigacions sobre determinants que es relacionen amb els canvis de tendències en el consum de drogues, amb especial interès en la cocaina.

  - Metaanàlisis del estudis sobre efectes de les diferents drogues, amb especial referència a la cocaina.

  - Projectes d'investigació social referits al consum de drogues en joves i adolescents, amb referència especial a factors propiciadors com estratègies de promoció, publicitat i màrketing de l'alcohol.

  - Investigacions sobre avaluació de programes i intervencions sobre drogues en el camp de la prevenció, de la reducció de danys, del tractament i de la reinserció.

  - Investigacions metodològiques adreçades a millorar els instruments per mesurar el consum d'alcohol i altres drogues psicoactives, així com els patrons de consum i les conductes de risc.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres publics i privats d'I+D.
  3. TERMINI
  Fins al 25 de maig de 2007.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 22 de maig de 2007.

  MOLT IMPORTANT: A més dels dos exemplars en format paper, s'ha d'enviar per correu electrònic, a l'adreça pndinvestigacion@msc.es, el projecte d'investigació segons annex II i els CV de l'investigador principal i dels investigadors participants segons annex III.

  També s'ha de remetre a la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues l'annex I d'aquesta convocatòria al fax 91 8226187 amb el segell de la data del lloc on s'hagi presentat.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Bases reguladores   Icona Vist
  Convocatòria BOE   Icona Vist
  Annexos Icona Vist  

  Torna