Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 de juny de 2009.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències.

  Es consideraran com a línies prioritàries els projectes d'investigació bàsica, clínica o de salut pública sobre drogodependències i que facin referència a les línies temàtiques següents:
  - Investigacions sobre comorbilitat i complicacions derivades del consum de cocaïna.

  - Investigacions sobre determinants biològics i culturals del policonsum de drogues.

  - Investigacions sobre aspectes epidemiològics, clínics i terapèutics diferencials entre homes i dones respecte de les addiccions.

  - Investigacions sobre determinants socials que es relacionin amb els canvis de tendències en el consum de drogues, amb especial interès en la cocaïna.

  - Investigacions sobre estratègies terapèutiques, cercant nous mètodes de tractament, inclosa la identificació de dianes terapèutiques i disseny de nous fàrmacs.

  - Investigacions sobre noves substàncies psicoactives. Conèixer les principals característiques d'aquestes substàncies en humans, així com els seus patrons de consum.


  IMPORTANT:
  Els projectes presentats a alstres convocatòries de la Delegació del Govern del Pla Nacional sobre drogues i que no varen ser subvencionats hauran d'assenyalar expressament els elements de canvi introduïts.
  S'haurà d'assenyalar també si el projecte és de continuïtat.
  En cas que el projecte sol·liciti finançament de personal becari, s'adjuntarà programa de formació.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres publics i privats d'I+D.
  3. TERMINI
  Fins al 22 de juny de 2009.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i la documentació institucional, les sol•licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 18 de juny de 2009 a les 14.30 hores
  MOLT IMPORTANT: A més dels dos exemplars en format paper, s'ha d'enviar per correu electrònic, a l'adreça pndinvestigacion@msc.es, el projecte d'investigació segons annex II i els CV de l'investigador principal i dels investigadors participants segons annex III.

  També s'ha de remetre l'annex I d'aquesta convocatòria al fax 91 8226187 amb el segell de la data del lloc on s'hagi presentat.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Bases reguladores   Icona Vist
  Convocatòria BOE   Icona Vist
  Annexos Icona Vist  
  Novetats   Icona Vist

  Torna