Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 1 d'octubre de 2010.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències.

  Es consideraran com a línies prioritàries els projectes d'investigació bàsica, clínica o de salut pública sobre drogodependències i que facin referència a les línies temàtiques següents:

  - Valoració dels danys cerebral produïts pel consum d'alcohol.

  - Investigacions amb una visió integrada del consum d'alcohol en menors.

  - Investigacions sobre determinants biològics i culturals del policonsum de drogues.

  - Investigacions sobre aspectes epidemiològics, clínics i terapèutics diferencials entre homes i dones respecte de les addiccions.

  - Investigacions sobre determinants socials que es relacionin amb els canvis de tendències en el consum de drogues, amb especial interès en la cocaïna.

  - Investigacions sobre determinants socials del consum d'alcohol.

  - Investigacions sobre alcohol i gestació.

  - Investigacions sobre noves substàncies psicoactives. Conèixer les principals característiques d'aquestes substàncies en humans, així com els seus patrons de consum.

  - Investigacions sobre actuacions preventives i assistencials adreçades a menors en relació amb l'ús i abús de l'alcohol, que se suportin amb l'evidència científica.

  IMPORTANT:

  Els projectes presentats a altres convocatòries de la Delegació del Govern del Pla Nacional sobre drogues i que no varen ser subvencionats hauran d'assenyalar expressament els elements de canvi introduïts.

  S'haurà d'assenyalar també si el projecte és de continuïtat.

  En cas que el projecte sol·liciti finançament de personal becari, s'adjuntarà programa de formació.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres publics i privats d'I+D.
  3. TERMINI
  Fins a l'1 d'octubre de 2010.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i la documentació institucional, les sol•licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 28 de setembre de 2010 a les 14.30 hores
  MOLT IMPORTANT: A més dels dos exemplars en format paper, s'ha d'enviar per correu electrònic, a l'adreça pndinvestigacion@msc.es, el projecte d'investigació segons annex II i els CV de l'investigador principal i dels investigadors participants segons annex III.

  També s'ha de remetre l'annex I d'aquesta convocatòria al fax 91 8226187 amb el segell de la data del lloc on s'hagi presentat.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Bases reguladores Icona Vist
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna