Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de setembre de 2015.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències. Els projectes poden ser individuals o coordinats.

  Es consideraran com a línies prioritàries les emmarcades al Pla d'acció 2013-2016. De manera específica, es valoraran els projectes que facin referència a:

  1. Prevenció sel·lectiva i indicada en relació al consum abusiu d'alcohol i cannabis associats o indistints i fonamentalment adreçats a menors.
  2. Cost social de les addiccions.
  3. Millora de la qualitat i resultats del procés terapèutic.
  4. Estratègies de reinserció sociolaboral.
  5. Actuacions als entorns penitenciaris.
  6. Prevenció i intervenció en drogodependients a l'àmbit laboral.


  IMPORTANT:
  Els projectes presentats a altres convocatòries de la Delegació del Govern del Pla nacional sobre drogues i que no varen ser subvencionats hauran d'assenyalar expressament els elements de canvi introduïts.
  S'haurà d'assenyalar també si el projecte és de continuïtat.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres públics i privats sense ànim de lucre d'I+D.
  3. TERMINI

  Fins al 30 de setembre de 2015.

  Les sol·licituds es poden presentar en format paper o en format electrònic.

  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.

  En format paper: Es presentarà, en paper, un exemplar complet i, a més, s'han d'enviar els annexes I, II i III i la memòria per correu electrònic a l'adreça cati.miralles@uib.es

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i la documentació institucional, les sol·licituds hauran de presentar-se, abans de les 14 hores, a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 25 de setembre de 2015.

  En format electrònic: És necessari que els sol·licitant disposi de certificat de firma electrònica. S'emplenarà una sol·licitud telemàtica.

  Per tal d’obtenir la firma electrònica del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament fins al 25 de setembre de 2015.

  IMPORTANT: Si necessitau un informe de la Comissió d'Investigació, heu de fer arribar una còpia de la sol·licitud a Cati Miralles cati.miralles@uib.es amb l'antel·lació suficient.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Pla d'Acció sobre Drogues 2013-2016 Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació i documentació necessària   Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució de concessió Icona Vist

  Torna