Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts d'anteriors Plans Nacionals d'R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes mediambientals d'R+D+i

  CONVOCATÒRIA: 2006 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de març de 2006.

  Normativa:
  • Resolució del dia 17 de febrer de 2006 (BOE del dia 28 de febrer de 2006)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts destinats a la realització de projectes d'investigació i desenvolupament, dins les línies prioritàries següents:
  - Projectes de recuperació de sòls contaminats
  - Pla Nacional de residus urbans
  - Pla Nacional de residus de construcció i demolició
  - Pla Nacional de llots de depuradores d'aigües residuals
  - Pla Nacional de neumàtics fora d'ús
  - Pla Nacional de vehicles al final de la seva vida útil
  - Pla Nacional de descontaminació i eliminació de policlorobifenilos (PCB), policloroterfelinos (PCT) i aparells que els continguin
  - Projectes adreçats a la millora dels processos de valorització i eliminació, com a residus, dels subproductes animals no adreçats al consum humà
  - Projectes adreçats a la millora dels processos de gestió dels residus de les indústries extractives
  - Projectes pilot de caràcter tecnològic en l'àmbit local aplicables al medi ambient urbà
  - Millores tècniques disponibles en sectors industrials
  - Models de predicció, dispersió i avaluació de la qualitat de l'aire en els àmbits nacional i internacional
  - Projectes adreçats a la millora dels processos i tecnologies energètics en totes les modalitats
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Entitats públiques, entitats sense ànim de lucre, empreses, pimes i/o agrupacions.
  3. TERMINI
  Fins al 30 de març de 2006
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist
  Bases de la convocatòria Icona Vist
  Modificació bases convocatòria Icona Vist

  Torna