Programes internacionals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres programes internacionals

 1. Convocatňria TancadaPrograma de cooperació interuniversitŕria amb Brasil

  CONVOCATŇRIA: 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATŇRIA ESTŔ TANCADA: El termini de la convocatňria va acabar el dia 21 de setembre de 2012.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Ajudes per a cooperació interuniversitŕria entre Espanya i Brasil.

  Modalitats dels ajuts:

  - Modalitat A
  Subvencions per trasllat temporal de personal investigador en formació predoctoral; subvencions per a doctors; Subvencions per a professors i investigadors, totes en el marc del projecte conjunt de cooperació.

  Durada del projecte: de l'1 d'abril de 2013 al 31 de desembre de 2014, prorrogables per dos anys més.

  - Modalitat B
  Ajuts per a l'organització de tallers, seminaris i altres activitats en el marc del projecte conjunt de cooperació.

  Durada del projecte: de l'1 d'abril de 2013 al 31 de desembre de 2013, improrrogable. El seu gaudi suposa que els grups hauran de presentar-se amb posterioritat al programa a través de al modalitat A.

  Si s'han de celebrar tallers/seminaris a Espanya i a Brasil, es presentarŕ una solˇlicitud per al taller/seminari que tindrŕ lloc a Espanya i una altra pel que tindrŕ lloc al Brasil.  IMPORTANT:
  Els grups que hagin gaudit d'un projecte de la modalitat A no podran tornar a concórrer-hi fins passats dos anys de la finalització del projecte o la seva prňrroga; al llarg d'aquests dos anys, perň, sí que podran posar en marxa un nou projecte amb un altre grup brasiler solˇlicitant un ajut de la modalitat B.
  Els grups que hagin gaudit d'un projecte de la modalitat B només podran tornar a concórrer al programa per aconseguir aquest en la modalitat A, en el dos anys següents a la finalització del projecte finançat per a tallers i seminaris.

  Cada grup només podrŕ presentar una solˇlicitud a cada una de les modalitats.

  La data d'inici de les activitats serŕ l'1 d'abril de 2013.

  2. REQUISITS DELS SOLˇLICITANTS
  Vegeu convocatňria per a cada modalitat i incompatibilitats.
  3. TERMINI
  del 4 al 21 de setembre de 2012.
  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les solˇlicituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 19 de setembre de 2012.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatňria BOE Icona Vist  
  Impresos i informació   Icona Vist
  Instruccions per a la presentació de solˇlicituds   Icona Vist


  Torna