Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix ALTRES

 1. Informació33. Document de plantilla

  1. OBJECTIUS
  Aquest document recull totes les reduccions de dedicació dels professors i investigadors de la UIB que, posteriorment, es tindran en compte a l'hora d'elaborar el document de capacitat i cŕrrega del professorat.
  2. METODOLOGIA
  Entre els mesos de gener i febrer de cada any, el Vicerectorat de Professorat solicitarŕ als respectius departaments la informació necessŕria per a l'elaboració del document abans esmentat.
  3. NORMATIVA

  Torna