Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix PUBLICACIONS

 1. Informació29. Memòria d'investigació

  1. OBJECTIUS
  És un recull de l'activitat investigadora que s'ha realitzat al llarg de l'any natural anterior a la seva publicació.

  S'elabora partint de les dades que consten a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) i que els investigadors han fet arribar els mesos de gener i febrer de l'any següent a la data de la realització de les activitats.

  La publicació s'estructura en els apartats següents:

  - Activitats dels Serveis Generals.
  - Activitats de les Facultats i Escoles.
  - Activitats organitzades pels departaments.
  - Activitats dels grups de recerca (estructurades en àrees temàtiques).
  - Activitats realitzades pels professors i professores que no formen part dels grups de recerca.
  2. ENLLAÇ D'INTERNET
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna