27-02-2018 - Representació teatral: Entremès de l'adúltera de París (contenido en catalán)

Actividades culturales