Convenis i acords marcs recents

Contenido en el idioma por defecto
 • 3590. Conveni instrumental amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per concretar les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament
 • 3627. Acord marc de col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears
 • 3619. Conveni de col·laboració amb l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al desenvolupament d’activitats d’investigació relacionades amb la prevenció de riscs laborals al sector de la construcció
 • 3676. Conveni de col·laboració amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per impartir una assignatura de cooperació per al desenvolupament als estudis de grau de Treball Social
 • 3678. Modificació del conveni amb el Govern de les Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears per a la implantació dels estudis del grau de Medicina
 • 3686. Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona
 • 3687. Conveni per a la participació de la Universitat de les Illes Balears en la plataforma d’emprenedoria “Santander X”
 • 3693. Conveni de col·laboració amb la Universitat de La Rioja i la Fundació Dialnet
 • 3700. Segona addenda al conveni amb el Govern de les Illes Balears per a l’expedició del suplement europeu al títol i per atendre la primera fase del projecte d’implantació de l’administració electrònica a la Universitat de les Illes Balears
 • 3702. Segona addenda al conveni instrumental de subvenció amb l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la creació del centre SmartUIB a l’edifici Ca ses Llúcies (rehabilitació de l’edifici Ca ses Llúcies-SmartUIB), cofinançat amb fons FEDER Programa Operatiu 2014/2020, signat el 26 de novembre de 2015
 • 3706. Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per a la construcció i l’equipament de l’edifici interdepartamental de ciències de la salut
 • 3708. Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per al desenvolupament del Pla d’Assessorament als Centres Educatius a càrrec de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)