Escuchar

Convenis i acords marcs recents

Contenido en el idioma por defecto
 • 3641. Conveni específic de col·laboració amb la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
 • 3740. Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural amb la Universitat d’Àsia (República de Xina, Taiwan)
 • 3800. Acord de col·laboració amb Amadip Esment Fundació
 • 3666. Conveni marc de cooperació internacional amb la Pontifícia Universitat Catòlica d’Equador
 • 3842. CEP. Conveni de col·laboració amb Emocionalmente Psicología per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars d’estudiants del Màster de Psicologia General Sanitària
 • 3843. CEP. Conveni de col·laboració amb el Centre Mater Misericordiae per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars d’estudiants del Màster de Psicologia General Sanitària
 • 3850. Protocol general de col·laboració amb l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per establir línies conjuntes en activitats de formació, transferència de coneixement i assumptes relacionats amb la prevenció i el control de la corrupció
 • 3698. Conveni instrumental de subvenció amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la creació d’un centre de recerca i formació per a la Tecnoindústria d’aigües de les Illes Balears, finançat amb el Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla anual 2017
 • 3840. CEP. Acord de col·laboració per a la realització dels estudis de doctorat amb Alimentòmica, SL
 • 3844. Conveni de col·laboració amb Thomsom Reuters Aranzadi
 • 3866. Conveni de col·laboració amb el Consell Insular d’Eivissa sobre la realització d’activitats del Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries a l’illa d’Eivissa, any acadèmic 2018-2019
 • 3873. Conveni instrumental amb l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears relatiu a la concessió d’una subvenció per finançar la Càtedra ICAPE